మన దేశంలో ఉన్న కొన్ని అద్భుతమైన జలపాతాలు  (వాటర్ ఫాల్స్)

జోగ్ వాటర్ ఫాల్స్   కర్ణాటక

దూద్ సాగర్ వాటర్ ఫాల్స్  గోవా

అతిరపల్లి వాటర్ ఫాల్స్   కేరళ

హోగెనక్కల్ వాటర్ ఫాల్స్  తమిళనాడు

శివన సముద్ర వాటర్ ఫాల్స్  కర్ణాటక

చిత్రకూట వాటర్ ఫాల్స్  ఛతిస్త్‌ఘడ్

సూచిపార వాటర్ ఫాల్స్   కేరళ

రుద్రనాగ్ వాటర్ ఫాల్స్   హిమాచల్ ప్రదేశ్

కుంతల వాటర్ ఫాల్స్   ఆదిలాబాద్