మనదేశంలో ఎక్కువ ఆస్తి ఉన్న దేవాలయాలు..

తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం  2.53 లక్షల కోట్లు

కేరళ పద్మనాభస్వామి ఆలయం  1.80 లక్షల కోట్లు

కేరళ గురువాయురప్ప ఆలయం  3000 కోట్లు

ఇస్కాన్ ఆలయాలు   2500 కోట్లు

జమ్మూ వైష్ణో దేవి ఆలయం  1500 కోట్లు

షిరిడి సాయిబాబా ఆలయం  1000 కోట్లు

శబరిమల అయ్యప్ప ఆలయం  600 కోట్లు

పూరి జగన్నాధ ఆలయం   500 కోట్లు

ముంబై సిద్ధి వినాయక ఆలయం  300 కోట్లు

మధుర మీనాక్షి ఆలయం   200 కోట్లు