కాంతార రిషబ్ శెట్టి ఫ్యామిలీని చూశారా??

కాంతార సినిమాతో దేశవ్యాప్తంగా పాపులర్ అయ్యాడు రిషబ్ శెట్టి.

రిషబ్ శెట్టి భార్య పేరు ప్రగతి శెట్టి

రిషబ్ శెట్టికి ఇద్దరు పిల్లలు కూడా ఉన్నారు.

రిషబ్ శెట్టి ఫ్యామిలీ ఫొటోస్ చూసేయండి..